P@CT! De actualiteit ondersteunt de noodzaak voor ons samenwerkingsverband in de Haagse regio van onderwijs, overheid en bedrijfsleven voor cybersecurity. Mbo-vakmanschap als focus om bij te kunnen dragen aan goede cyber mbo opleidingen en de noodzakelijke professionals te kunnen leveren voor een digitale wereld!

Met trots presenteert P@CT de start van de eerste pilot Veilig Programmeren

SAVE THE DATE; MAY 17TH!

SAVE THE DATE!!

 

Kick-off Veilig Programmeren, Cyber Security, School voor ICT, ROC Mondriaan & Haagse Hogeschool

 

 

Binnen ons samenwerkingsverband P@CT, "Partners in Action for Cyber Talent", hebben we menige ambitie geformuleerd om gezamenlijk de professionals op te leiden die binnen het veld van de cyber security nodig zullen zijn. Dagelijks zien we dat de actualiteit de noodzaak van ons samenwerkingsverband onderstreept. 

 

Het doet ons een genoegen u uit te nodigen voor een bijeenkomst om één van de mijlpalen te vieren die we met een groot aantal betrokken partners hebben bereikt, te weten de start van de eerste pilot van het keuzedeel Veilig Programmeren.

 

Een uitgebreid programma volgt, maar zet u alvast de datum woensdag 17 mei 2017 vanaf 13.00 uur – 18.00 uur in uw agenda!

 

Uiteraard ben ik beschikbaar mocht u behoefte hebben aan aanvullende informatie.

 

Met vriendelijke groet,

Vincent Raphael

Programmamanager P@CT.

v.raphael@rocmondriaan.nl

+31 6 55 70 52 63.

Onze toekomstige Cyber Security professionals voor een groeiende arbeidsmarkt, nu nog hard aan het werk bij een toets.

P@CT Bij NRC Live: Cybersecurity vs Cyberinsecurity

P@CT, partners in @ction for Cyber Talent officieel van start.

Den Haag 21 juni 2016.

 

ROC Mondriaan en haar partners zijn vandaag officieel van start gegaan tijdens de Kick Off bijeenkomst van het nieuwe samenwerkingsverband, P@CT. Dit nieuwe samenwerkingsverband van Onderwijs, Overheid en Ondernemingen/bedrijfsleven in de Haagse regio zich richt op cybersecurity en dan specifiek op het MBO.

 

In totaal wordt de komende vier jaar 1,5 miljoen geïnvesteerd waarvan  1 miljoen door de samenwerkende organisaties en de gemeente Den Haag wordt opgebracht en 0,5 miljoen door het ministerie wordt verstrekt.

 

P@ct richt zich vooral op het MBO en zal integraal deel uit gaan maken van de krachtige infrastructuur van The Hague Security Delta, de netwerkorganisatie die het fundament vormt voor cybersecurity in de Haagse regio. Daar waar de Cyber Security Academy en het Centre of Expertise Cyber Security (De Haagse Hogeschool) zich richten op hoger onderwijs, vormt P@CT de missing link naar MBO.

 

De ambitie is drieledig:

  1. Het gezamenlijk realiseren van een goede aansluiting van het mbo-cybersecurity richting de arbeidsmarkt en een goede aansluiting in de doorlopende leerlijn vo-mbo-hbo.
  2. Voorts het samen werken aan een leven lang leren voor werknemers, noodzakelijk geworden door de ontwikkelingen in de cybersecurity.
  3. Tot slot brengt men innovaties aan door nauwe interactie tussen onderwijs en praktijk/werkveld op aspecten van leren, doceren en werken.
aftrap_pact_17.jpg

Binnen P@ct, Partners in @ction for Cyber Talent, werkt een enorm aantal organisaties samen: penvoerder ROC Mondriaan, Gemeente Den Haag, The Hague Security Delta, ABN AMRO, Deloitte, Fortress Group, Institute for Financial Crime, Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Menskracht 7, Siemens, TNO, UNO2Cloud, De Haagse Hogeschool en haar Centre of Expertise voor Cybersecurity en het Voortgezet Onderwijs (Corbulo College, Hofstad mavo havo, Scholen Combinatie Delfland). De topsector dutch digital delta en het Platform voor Informatiebeveiliging ondersteunen het initiatief. Zie ook www.cyberpact.nl

 

Tijdens de kick off , gehouden bij de The Hague Security Delta, HSD, waren   ruim 60 mensen aanwezig en werden de plannen voor het komende jaar gepresenteerd. Er was een key note van mevrouw drs. E. Van den Heuvel van de Cyber Security Raad over het belang van goed MBO onderwijs op het gebied van cyber security. Vertegenwoordigers van de partners gaven aan graag samen te willen werken om:

 

Samen Kennis te ontwikkelen

Samen Onderwijs te ontwerpen

Samen Onderwijs te realiseren

Samen Jongeren enthousiast te maken

 

P@CT gaat  in Haaglanden werknemers met kennis en vaardigheden van cybersecurity opleveren. En dat dit nodig is kunnen we elke dag in het nieuws lezen.

 

img_5554.jpg

7,5 miljoen voor zorg- en cybersecurity-onderwijs in Haaglanden

 

 

Vandaag maakte minister Bussemaker bekend welke aanvragen voor het Regionaal Investeringsfonds MBO gehonoreerd zijn. Twee aanvragen door penvoerder ROC Mondriaan behoren daarbij.

 

Extra Strong richt zich op het opleiden van goede mbo zorg en welzijn professionals nu en in de toekomst. De komende vier jaar wordt bijna 6 miljoen extra geïnvesteerd waarvan circa 4 miljoen door de samenwerkende organisaties en de gemeente Den Haag (subsidie € 600.000,-) en twee miljoen door het ministerie worden verstrekt.

 

De tweede aanvraag betreft P@ct, een nieuw samenwerkingsverband van onderwijs, overheid en bedrijfsleven in de Haagse regio dat zich richt op cybersecurity. In totaal wordt de komende jaren 1,5 miljoen geïnvesteerd waarvan grofweg 1 miljoen door de samenwerkende organisaties en de gemeente Den Haag (subsidie € 380.000,-) en een 0,5 miljoen door het ministerie worden verstrekt.

 

Extra Strong Extra Strong bouwt voort op een succesvol actieprogramma STRONG (Studie Route Net Gezondheid) in Haaglanden dat zich vooral richtte op innovaties in de zorg om de instroom van jongeren te vergroten.

Extra Strong richt zich nu de verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Het veranderende zorg- en welzijnslandschap vraagt andere competenties van toekomstige medewerkers. Daarom wordt een innovatieve opleiding medewerker zorg en welzijn ontwikkeld, die meer ondernemende, preventief werkende en wijkgerichte medewerkers aflevert. Ook wordt er ingezet op verbinding en samenwerking tussen mbo en hbo. Thema’s zijn het bevorderen van de doorstroom, het creëren van een uitdagender leeromgeving in de (langdurige) zorg en de inzet van (zorg)technologie. Tot slot wordt gewerkt aan Online Learning for Life, waarin leren in de praktijk en onderwijs met technologische innovaties centraal staat. Voorbeelden hiervan zijn online coachen en begeleiden van (GGZ) cliënten of de virtual classroom, waarin studenten op school real time lessen volgen vanuit het ziekenhuis. 

 

 

 

 

 

 

 

P@CT, partners in @ction for Cyber Talent.

 

P@ct zal integraal deel uit gaan maken van de krachtige infrastructuur van The Hague Security Delta, de netwerkorganisatie die het fundament vormt voor cybersecurity in de Haagse regio. Daar waar de Cyber Security Academy en het Centre of Expertise Cyber Security (De Haagse Hogeschool) zich richten op hoger onderwijs, vormt P@CT de missing link naar mbo. De ambitie is drieledig: Het gezamenlijk realiseren van een goede aansluiting van het mbo-cybersecurity richting de arbeidsmarkt en een goede aansluiting in de doorlopende leerlijn vo-mbo-hbo. Voorts het samen werken aan een leven lang leren voor werknemers, noodzakelijk geworden door de ontwikkelingen in de cybersecurity. Tot slot brengt men innovaties aan door nauwe interactie tussen onderwijs en praktijk/werkveld op aspecten van leren, doceren en werken.

 

Samenwerking Uniek in Extra Strong is het grote aantal partners, vanuit de verschillende branches. Betrokken zijn: penvoerder ROC Mondriaan, De Haagse Hogeschool, Hogeschool Leiden, Parnassia, WoonZorgcentra Haaglanden, Haagse Woon- en Wijkzorg, Careyn, Respect Zorggroep, Saffier de Residentiegroep, Pieter van Foreest, Florence, Middin, Ipse de Bruggen, Xtra, HagaZiekenhuis, MCH/Bronovo-Nebo, ZorgZijn Werkt, Menskracht 7, Noordhoff Health, GGZ Ecademy, Learning Connected.

 

Ook in P@ct, partners in @ction for Cyber Talent, werkt een enorm aantal organisaties samen: penvoerder ROC Mondriaan, Gemeente Den Haag, The Hague Security Delta, ABN AMRO, Deloitte, Fortress Group, Institute for Financial Crime, i.s.m. Regionale Politie en Tracks-inspector, Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Menskracht 7, Siemens, TNO, UNO2Cloud, De Haagse Hogeschool en haar Centre of Expertise voor Cybersecurity,voortgezet onderwijs (Corbulo College, Hofstad mavo havo, Scholen Combinatie Delfland). De topsector dutch digital delta en het Platform voor Informatiebeveiliging ondersteunen het initiatief. Zie ook www.cyberpact.nl

 

Regionaal investeringfonds MBO Om te zorgen voor aantrekkelijk en eigentijds mbo-onderwijs dat ruimte biedt aan regionale verschillen en een veranderde arbeidsmarkt, is het voor mbo-instellingen nodig om nauw samen te werken met innovatieve bedrijven. Daarom heeft het Ministerie van OCW een Regionaal Investeringsfonds voor het mbo ingesteld. Tussen 2014 tot en met 2017 is in totaal 100 miljoen euro subsidie beschikbaar voor duurzame publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs. De subsidiebijdrage moet aangevuld worden met een financiële bijdrage vanuit de regio (bedrijfsleven en regionale overheid).