Wat is P@CT? www.CYBERPACT.nl?

Partners in @ction for CyberTalent, P@CT, is een nieuw samenwerkingsverband in de Haagse regio van onderwijs, overheid en bedrijfsleven voor cybersecurity.  

P@CT heeft het mbo-vakmanschap als focus om bij te kunnen dragen aan goede cyber mbo opleidingen en daardoor/daarmee indirect het voorkomen en bestrijden van cybercriminaliteit. 

 

P@CT zal in de komende jaren doorgroeien naar een duurzame samenwerking en maakt integraal deel uit van de krachtige infrastructuur van The Hague Security Delta, de netwerkorganisatie voor cybersecurity die het fundament vormt in de Haagse regio. Dit versterkt de betrokkenheid en de samenhang met vele andere regionale, nationale en internationale initiatieven. Daar waar de Cyber Security Academy en het Centre of Expertise Cyber Security (Haagse Hogeschool) zich richten op hoger onderwijs vormt P@CT de missing link naar mbo.  

 

De ambitie is drieledig: 

  • Gezamenlijk realiseren van een goede aansluiting van het mbo-onderwijs op de arbeidsmarkt op het gebied van cybersecurity en een goede aansluiting in de doorlopende leerlijn vo-mbo-hbo. 
  • Samenwerken met alle stakeholders aan een leven lang leren voor werknemers, omdat de ontwikkelingen op het vakgebied dat noodzakelijk maken. 
  • Op vernieuwende manier ontwikkelen en uitvoeren van onderwijs door nauwe interactie tussen onderwijs en praktijk/werkveld op alle relevante aspecten; leren, doceren en werken. 

Samenwerkende partijen in de Haagse regio hebben samen met ROC Mondriaan het initiatief genomen om samen werk te maken van een groeiende toestroom van studenten cybersecurity en binnen de andere mbo-opleidingen meer aandacht te geven aan de impact van cybersecurity op het werkveld in alle sectoren.  ROC Mondriaan wil zijn studenten enthousiasmeren en opleiden voor het werkveld cybersecurity. Door cybersecurity onderwijs aan te bieden en een bredere groep leerlingen kennis te laten maken en bewust te laten worden van cybersecurity. 

Partners zijn: Gemeente Den Haag, The Hague Security Delta, ABN AMRO, Deloitte, Fortress Group, Institute for Financial Crime, i.s.m. Regionale Politie en Tracks-inspector, Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Menskracht 7, Siemens, TNO, UNO2Cloud, Haagse Hogeschool, Centre of Expertise Cybersecurity, voortgezet onderwijs (Corbulo College, Hofstad mavo havo, Scholen Combinatie Delfland) en penvoerder ROC Mondriaan.  De topsector dutch digital delta en het Platform voor Informatiebeveiliging ondersteunen dit initiatief.